VTECH - HỘI THẢO CHUYỂN ĐỔI SỐ HOÁ TRONG NHA KHOA PHỤC HỒI

Hội Thảo “ CHUYỂN ĐỔI SỐ HOÁ TRONG NHA KHOA PHỤC HỒI“ với 2 nội dung là 2 xu hướng hot nhất hiện nay mà công ty Vtech hiện đang tiên phong cung cấp bao gồm:

Có thể là hình ảnh về 14 người và trong nhà

Hội Thảo “ CHUYỂN ĐỔI SỐ HOÁ TRONG NHA KHOA PHỤC HỒI“ với 2 nội dung là 2 xu hướng hot nhất hiện nay mà công ty Vtech hiện đang tiên phong cung cấp bao gồm:

???? Phục hình thẩm mĩ xâm lấn tổi thiểu.

???? Giải pháp nha khoa kĩ thuật số.

Báo cáo viên/ Bác Sĩ Bảo Cơ, Bác Sĩ Nguyễn Văn Thùy đã cập nhật, chia sẻ tới hơn 100 nha sĩ khắp cả nước đến tham dự.

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

Bài viết khác