XỊT CẢN QUANG EASY SCAN
BIOMIC GUM
BIOMIC LISI CONNECT
CAMEO 3D PRO ZIR BLOCKS
CAMEO GLASS CERAMIC BLOCKS
BIOMIC STAIN&GLAZE
PHÔI PMMA ĐƠN SẴC
PHÔI PMMA MULTILAYER
PHÔI SỨ AIDITE STW
MŨI CẮT CAD/CAM
MÁY SCAN 3D MEDIT I500
PHÔI SỨ AIDITE SHTW
MÁY SCAN 3D MEDIT I700
Phôi sứ Zirconia Aidite  HT
MÁY SCAN 3D CAMEO
MÁY SCAN UP3D 560
PHÔI SỨ AIDITE 3D PRO
MÁY SCAN UP3D 360+
PHÔI NHỰA PMMA
MÁY SCAN AIDITE DS-EX
MÁY SCAN AIDITE A-IS PRO
Copy right CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ Y TẾ VTECH Design Tâm Phát
0246.670.9268