XỊT CẢN QUANG EASY SCAN
BIOMIC GUM
BIOMIC LISI CONNECT
PHÔI PEEK VTECHDENT
PHÔI KIM LOẠI VSMILING
CAMEO 3D PRO ZIR BLOCKS
CAMEO GLASS CERAMIC BLOCKS
BIOMIC STAIN&GLAZE
PHÔI PMMA ĐƠN SẴC
PHÔI PMMA MULTILAYER
PHÔI SỨ AIDITE STW
MŨI CẮT CAD/CAM
MÁY SCAN 3D MEDIT I500
PHÔI SỨ AIDITE SHTW
MÁY SCAN 3D MEDIT I700
Phôi sứ Zirconia Aidite  HT
Bột sứ Noritake EX-3 Body
MÁY SCAN 3D CAMEO
MÁY SCAN UP3D 560
SỨ NORITAKE CZR ENAMEL
PHÔI SỨ AIDITE 3D PRO
Copy right CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ Y TẾ VTECH Design Tâm Phát
0246.670.9268