MÁY SCAN 3D MEDIT I500
MÁY SCAN 3D MEDIT I700
MÁY SCAN 3D CAMEO
MÁY SCAN UP3D 560
MÁY SCAN UP3D 360+
MÁY SCAN AIDITE DS-EX
MÁY SCAN AIDITE A-IS PRO
MÁY IN 3D MONOSPACE XPLUS
MÁY CẮT AIDITE AMW-400
MÁY IN SHINING 3D ACCUFAB D1
MÁY CẮT UP3D P52
LÒ NUNG CAMEO AGT-L
MÁY IN 3D CAMEO AC-3
LÒ NUNG ZETIN 30B PLUS
LÒ NUNG ZETIN 30B
LÒ NUNG ZIRCONIA KDF
MÁY IN 3D CAMEO APD300
MÁY CẮT AIDITE AMD-500 DC
Copy right CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ Y TẾ VTECH Design Tâm Phát
0246.670.9268